Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Tính Năng - Boss Quỷ Môn Quan
  Tên Boss Ghi Chú
  Boss Quỷ Môn Quan 
  Bản Đồ : Đấu Trường Sinh Tử  - Thần Hành Phù - Khác Màu Mới Đánh Được
  Thời Gian Xuất Hiện : 20h30 Tối Hàng Ngày - Trừ Ngày Thứ 5
  Thời Gian Boss Biến Mất : 30 Phút 
   
  Phần Thưởng Khi Tiêu Diệt Boss ( Mới Update 18h 10/05 ) Tỉ Lệ
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch Mặc Định
  Ngẫu nhiên : Võ Lâm Mật Tịch 2 hoặc Tẩy Tủy Kinh 2 Mặc Định
  3 Gia Hạn Thuật (15 Ngày)
  (HSD 15 ngày)
  Mặc Định
  5 Rương HKMP Ngẫu Nhiên 12 Phái (Chọn Hệ Phái)   [Bảo Vật]
  (Mở trang bị 15 ngày)
  Mặc Định
  1 Lễ Bao Tử Tinh (Boss)
  (Mở nhận 100 Tử Tinh Khoáng Thạch)
  Xác Suất % Rớt
  2 Lễ Bao Tử Tinh (Boss)
  (Mở nhận 100 Tử Tinh Khoáng Thạch)
  Xác Suất % Rớt
  Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (Hạn trữ 14 ngày)
  Công dụng khi sử dụng:14 ngày
  Không Cộng Dồn - Càn Khôn Song Tuyệt Bội
  Xác Suất % Rớt
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (Hạn trữ 14 ngày)
  Công dụng khi sử dụng:14 ngày
  Không Cộng Dồn - Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
  Xác Suất % Rớt
  Phi Phong (Cấp 3) - Vĩnh Viễn Xác Suất % Rớt
  Phi Phong (Cấp 4) - Vĩnh Viễn Xác Suất % Rớt
  Phi Phong (Cấp 5) - Vĩnh Viễn Xác Suất % Rớt
  10 Mã Thạch Xích Long Câu
  https://volampc.com/bai-viet/may-chu-dau-truong-huong-dan-nang-cap-ngua.html
  Xác Suất % Rớt
  05 Mã Thạch Siêu Quang
  https://volampc.com/bai-viet/may-chu-dau-truong-huong-dan-nang-cap-ngua.html
  Xác Suất % Rớt
  Combo Mãnh Phong Thần (Tiểu) Xác Suất % Rớt
  Combo Mãnh Phong Thần (Đại) Xác Suất % Rớt
  5 Mãnh Vũ Liệt Chiến Giáp Xác Suất % Rớt