Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Bí Kiếp Đại Diệp Khí Tráo
  Nội Dung Item Công thức chế tạo Tỉ lệ
  Bấm chuột phải sử dụng, nhận ngay Kỹ Năng Đại Diệp Khí Tráo (Cấp 1) vào bảng kỹ năng nhân vật.

  Kỹ Năng Đại Diệp Khí Tráo : Có 2 Cách Sử Dụng
  1/ Bị Động : Khi Máu Nhân Vật Còn 25% sẽ có tỉ lệ 30% Xuất Đại Diệp Khí Tráo
  Sẽ Miễn Dịch Sát Thương 3 Giây ( Nhưng Vẫn Bị Phản Dame )

  2/ Chủ Động : Tự Động Bật Kỹ Năng = ô phím tắt sẽ miễn dịch sát thương 3 giây ( nhưng vẫn bị phản dame )
  => Thời Gian Bị Delay Kỹ Năng 65 Giây
  100 Mãnh Bí Kiếp Đại Diệp Khí Tráo
  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lệ thành công 30%

  Thất bại mất:
  10 Mãnh Bí Kiếp Đại Diệp Khí Tráo
  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch   
  VŨ LIỆT CHIẾN GIÁP - NPC Thợ Rèn Thần Bí (Lâm An)
   
  NÂNG CẤP - VŨ LIỆT CHIẾN GIÁP Công Thức Ép Tỉ Lệ
  Vũ Liệt Chiến Giáp
  Thời Gian Phục Hồi 70%
  Thời Gian Choáng : 50%
  Nội Lực tối đa: 200 điểm
  Thời Gian Làm Chậm : 50%
  Sinh lực tối đa: 200 điểm
  Kỹ Năng Vốn Có +2 Cấp

  Kỹ Năng  [Mãnh Hổ Khiếu Nha chiêu thứ nhất] +1 cấp
  * Kỹ năng đặc biệt:  Mãnh Hổ Khiếu Nha khi đánh trúng đối phương có tỉ lệ 5% làm cho đối phương giảm 25% tăng công kích kỹ năng, kéo dài trong 5 giây.

  (Mặc 1 món này sẽ kích toàn bộ trang bị , trừ trang bị Thần Kim)
  [Hoàn Mỹ] Phong Thần Chiến Giáp (cấp 5)
  100 Mãnh Vũ Liệt Chiến Giáp
  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lệ thành công 30%

  Thất bại mất:
  10 Mãnh Vũ Liệt Chiến Giáp
  3000 Tử Tinh

  *** NÂNG CẤP HOÀN MỸ VŨ LIỆT CHIẾN GIÁP ***
  NÂNG CẤP - HOÀN MỸ VŨ LIỆT CHIẾN GIÁP Công Thức Ép Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Vũ Liệt Chiến Giáp
  Thời Gian Phục Hồi: 70
  Thời Gian Choáng : 60%
  Nội Lực tối đa: 200 điểm
  Thời Gian Làm Chậm : 60%
  Sinh lực tối đa: 200 điểm
  Kỹ Năng Vốn Có +2 Cấp

  + Kỹ Năng  [Mãnh Hổ Khiếu Nha chiêu thứ nhất] +2 cấp
  * Kỹ năng đặc biệt:  Mãnh Hổ Khiếu Nha khi đánh trúng đối phương có tỉ lệ 10% làm cho đối phương giảm 50% tăng công kích kỹ năng, kéo dài trong 5 giây.

  + Bỏ Qua Kháng Tính: 1% -> 5% (5 Hệ Áo = 5 Loại Kháng Tính)
  KIM: Bỏ Qua Phòng Thủ
  Mộc: Bỏ Qua Kháng Độc
  Thủy: Bỏ Qua Kháng Băng
  Hỏa: Bỏ Qua Kháng Hỏa
  Thổ:  Bỏ Qua Kháng Lôi 

  (Mặc 1 món này sẽ kích toàn bộ trang bị , trừ trang bị Thần Kim)
  2 Vũ Liệt Chiến Giáp
  10 Mãnh Vũ Liệt Chiến Giáp
  4000 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lệ thành công 30%

  Thất bại mất:
  10 Mãnh Vũ Liệt Chiến Giáp và
  4000 Tử Tinh Khoáng Thạch


  *** NÂNG CẤP CỰC PHẨM VŨ LIỆT CHIẾN GIÁP ***
  NÂNG CẤP - Cực Phẩm VŨ LIỆT CHIẾN GIÁP Công Thức Ép Tỉ Lệ
  [Cực Phẩm] Vũ Liệt Chiến Giáp
  Thời Gian Phục Hồi: 70
  Thời Gian Choáng : 70%
  Nội Lực tối đa: 200 điểm
  Thời Gian Làm Chậm : 70%
  Sinh lực tối đa: 200 điểm
  Kỹ Năng Vốn Có +3 Cấp

  + Kỹ Năng  [Mãnh Hổ Khiếu Nha chiêu thứ nhất] +3 cấp
  * Kỹ năng đặc biệt:  Mãnh Hổ Khiếu Nha khi đánh trúng đối phương có tỉ lệ 15% làm cho đối phương giảm 60% tăng công kích kỹ năng, kéo dài trong 5 giây.

  + Bỏ Qua Kháng Tính: 1% -> 5% (5 Hệ Áo = 5 Loại Kháng Tính)
  KIM: Bỏ Qua Phòng Thủ
  Mộc: Bỏ Qua Kháng Độc
  Thủy: Bỏ Qua Kháng Băng
  Hỏa: Bỏ Qua Kháng Hỏa
  Thổ:  Bỏ Qua Kháng Lôi 

  (Mặc 1 món này sẽ kích toàn bộ trang bị , trừ trang bị Thần Kim)
  2  [Hoàn Mỹ] Vũ Liệt Chiến Giáp
  5000 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lệ thành công 30%

  Thất bại mất:
  5000 Tử Tinh Khoáng Thạch
   
  SHOP TỬ TINH Khoáng Thạch
  Bùa Tẩy Hệ - Vũ Liệt Chiến Giáp: Dùng để ĐỔI HỆ và ĐỔI CHỈ SỐ THUỘC TÍNH
  Bùa Tẩy Thuộc Tính - Vũ Liệt Chiến Giáp: Dùng để GIỮ HỆ và TẨY CHỈ SỐ THUỘC TÍNH