Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  (*) Vòng Sáng Lang Hạo
  -- Kích hoạt lần đầu cần phải có đủ 1000 điểm Huyết Chiến
  • 5 Tống Kim Huyết Chiến [ Nguồn gốc mua tại SHOP Tống Kim - 50K/c ]
  • 1 Lang Hạo Thiên Thạch [ Nguồn gốc Bảo Vật - 100 Xu ]
  • Khi kích hoạt vòng sáng hệ thống sẽ trừ đi 500 điểm Huyết Chiến
  • Kích hoạt thành công sẽ nhận được vòng sáng 14 Ngày
  -- Kích hoạt lần sau sau cầu phải có 500 điểm Huyết Chiến
  • 5 Tống Kim Huyết Chiến [ Nguồn gốc mua tại SHOP Tống Kim - 50K/c ]
  • 1 Lang Hạo Thiên Thạch [ Nguồn gốc Bảo Vật - 100 Xu ]
  • Khi kích hoạt vòng sáng hệ thống sẽ trừ đi 500 điểm Huyết Chiến
  • Kích hoạt thành công sẽ nhận được vòng sáng 14 Ngày
  (*) Vòng Sáng Triệu Mãnh
  -- Kích hoạt lần đầu cần phải có đủ 2000 điểm Huyết Chiến
  • 10 Tống Kim Huyết Chiến [ Nguồn gốc mua tại SHOP Tống Kim - 50K/c ]
  • 1 Triệu Mãnh Thiên Thạch [ Nguồn gốc Bảo Vật - 100 Xu ]
  • Khi kích hoạt vòng sáng hệ thống sẽ trừ đi 1000 điểm Huyết Chiến
  • Kích hoạt thành công sẽ nhận được vòng sáng 14 Ngày
  -- Kích hoạt lần sau sau cầu phải có 1000 điểm Huyết Chiến
  • 10 Tống Kim Huyết Chiến [ Nguồn gốc mua tại SHOP Tống Kim - 50K/c ]
  • 1 Triệu Mãnh Thiên Thạch [ Nguồn gốc Bảo Vật - 200 Xu ]
  • Khi kích hoạt vòng sáng hệ thống sẽ trừ đi 1000 điểm Huyết Chiến
  • Kích hoạt thành công sẽ nhận được vòng sáng 14 Ngày
  (*) Chú Ý
  • Vòng Sáng không chồng lên nhau
  • Chỉ kích hoạt được từ thấp lên cao - và tính cái cao nhất
  • Lưu ý : Vòng Chỉ Có Tác Dụng 14 Ngày - Khi Hết Hạn Sử Dụng - Vòng Sẽ Tự Mất

  (*) Hình ảnh và thuộc tính
  Vòng Sáng Thuộc Tính
  Lang Hạo
  • Ngoại công + 30
  • Nội công + 30
  • Sức mạnh + 30
  • Thân pháp + 30
  • Sinh Lực + 20%
  • Tăng kỹ năng công kích + 10%
  Triệu Mãnh
  • Ngoại công + 50
  • Nội công + 50
  • Sức mạnh + 50
  • Thân pháp + 50
  • Sinh Lực + 30%
  • Tăng kỹ năng công kích + 20
  Tú ML