Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Tính Năng Trùng Sinh - Võ Lâm PC
  NPC
  • Bắc Đẩu Lão Nhận
  • Phượng Tường Nha Môn
  • Vị Trí : Phượng Tường 198/198 

  Yêu Cầu Trùng Sình 1
  • Nhân vật phải cấp độ 180 - 200 mới được Trùng Sinh 
  • Phải học : Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Shop Bảo Vật Bán 500 Xu / Cái
  • Sau khi Trùng Sinh sẽ về cấp độ 10 
  • BQT có bán Thiên Sơn Tuyết Liên Lên Cấp Độ 120 - Shop Bảo Vật 500 Xu / Cái

   

  Bảng điểm trùng sinh lần 1

  Cấp Độ Điểm Kỹ Năng Điểm Tiềm Năng Mức Kháng Tối Đa Kỹ Năng Tối Đa
  (Không tính 90 và 120)
  180 - 189 + 10 + 100 + 3 + 2
  190 - 199 + 15 + 150 + 4 + 2
  200 + 20 + 200 + 5 + 2
   
   
  Hướng Dẫn Trùng Sinh 2
  Điều Kiện Yêu Cầu Trùng Sinh 2
  Yêu Cầu Cấp Độ LV 200 và Đã Trùng Sinh 1 
  Học Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Shop Bảo Vật Bán 500 Xu / Cái
  Yêu Cầu Hành Trang Phải Có 10.000 Vạn
   
  Bảng Điểm Trùng Sinh 2
  Trùng Sinh 2 
  Nhân Vật Về LV 10 
  Vẫn Sử Dụng Được - Thiên Sơn Tuyết Liên - Bán Tại Shop 500 Xu/Cái
  Điểm Tiềm Năng + Thêm 150 Điểm 
  Điểm Kỹ Năng + Thêm 20 Điểm
  Điểm Kỹ Năng + Thêm 2 Skill ( Trùng Sinh 1 Được 2 - Trùng Sinh 2 Được 2 = 4 Không Áp Dụng Skill 90 và 120 )
  Mức Kháng Tối Đa : Được chọn thêm 1 kháng +5%
  *Lưu ý:  Chỉ có thể chọn 1 lần duy nhất, không thể thay đổi
  Ví Dụ : Kháng PTVL 80% , sau khi Trùng Sinh 2 và bạn chọn PTVL thì nó sẽ là 85% và còn lại các kháng là 80%
   

   
  TRÙNG SINH 3 - CẢI LÃO HOÀN ĐỒNG  (NGŨ ĐÀI SƠN)
  Yêu Cầu Để Trùng Sinh 3
  Đạt Đẳng Cấp 168 và Đã Trùng Sinh 2
  Đã sử Dụng Ngọc Trùng Sinh
  Gặp : Bắc Đẩu Lão Nhận - Để Trùng Sinh 3 
   
  Thuộc tính được nhận khi Trùng Sinh 3
  Nhận ngay Cấp 168 - Trùng Sinh 3
  Được chọn thêm 1 Kháng Tính +5
  (Không được chọn trùng Kháng Tính đã chọn ở Trùng Sinh 2)
  Bảng Kỹ Năng được phép tăng thêm 1 điểm 
  (Không được tăng kỹ năng 90 và 120)
  Điểm Tiềm Năng tăng thêm 150 điểm
  Logo Ngôi Sao Trùng Sinh 3 - Nổi Bật (Màu Tím)
   
  TÊN VẬT PHẨM  Công thức ghép Ghi chú
  Ngọc Trùng Sinh
  Ngọc Trùng Sinh (Chưa Giám Định)

  300 Công Trạng Lệnh - Shop Tống Kim
  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 30%
  Thất bại trả lại 300 Công Trạng Lệnh và Ngọc Trùng Sinh (Chưa Giám Định)
  Ngọc Trùng Sinh
  1 Ngọc Lục Bảo
  ( Boss Đại Rớt )
  ( Boss Kim Quốc Hải Tặc Rớt )


  300 Công Trạng Lệnh 
  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  1 Ngọc Trùng Sinh 3 ( Chưa Giám Định ) 
  Tỉ Lệ Thành Công 100%


   
  Tổng hợp vật phẩm mới
  TÊN VẬT PHẨM Nguồn Góc
  Ngọc Trùng Sinh Dùng để trùng sinh nhân vật
  Nhận được khi ghép thành công Ngọc Trùng Sinh (Chưa Giám Định) tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  Ngọc Trùng Sinh (Chưa Giám Định) Nhận được từ các hoạt động ingame BOSS - Hoạt Động
  (không xuất hiện ở Event)


  HƯỚNG DẪN TRÙNG SINH 4 
  TRÙNG SINH 4 - CẢI LÃO HOÀN ĐỒNG  (NGŨ ĐÀI SƠN)
  Yêu Cầu Để Trùng Sinh 4
  Đạt Đẳng Cấp 168 và Đã Trùng Sinh 3
  Đã sử dụng Ngọc Trùng Sinh 4
   
  Thuộc tính được nhận khi Trùng Sinh 4
  Nhận ngay Cấp 168 - Trùng Sinh 4
  Được chọn thêm 1 Kháng Tính +5
  (Không được chọn trùng Kháng Tính đã chọn ở Trùng Sinh 2 + Trùng Sinh 3)
  Bảng Kỹ Năng được phép tăng thêm 1 điểm 
  (Không được tăng kỹ năng 90 và 120)
  Logo Ngôi Sao Trùng Sinh 4 - Nổi Bật (Màu Vàng)

   
  TÊN VẬT PHẨM  Công thức ghép Ghi chú
  Ngọc Trùng Sinh 4
  (Đã Giám Định)
  Ngọc Trùng Sinh 4
  (Chưa Giám Định)

  300 Công Trạng Lệnh
  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 30%
  Thất bại trả lại 300 Công Trạng Lệnh và Ngọc Trùng Sinh (Chưa Giám Định)
   
  TÊN VẬT PHẨM  Công thức ghép Ghi chú
  Ngọc Trùng Sinh 4
  ​(Đã Giám Định)
  300 Công Trạng Lệnh
  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  1 Ngọc Trùng Sinh 4 (Chưa Giám Định) 
  1 Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên 
  Tỉ lệ thành công 30%
  Thất bại trả lại 300 Công Trạng Lệnh và Ngọc Trùng Sinh (Chưa Giám Định)
  Ngọc Trùng Sinh 4
  ​(Đã Giám Định)
  300 Công Trạng Lệnh
  6000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  2 Ngọc Trùng Sinh 4 (Chưa Giám Định) 
  1 Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên 

  1 Ngọc Lục Bảo 
  ( Boss Đại Rớt )
  ( Boss Kim Quốc Hải Tặc Rớt )
  Tỉ Lệ Thành Công 100%
   
  Vật Phẩm Mới Nội Dung
  Bát Thuận Chân Kinh 
  Shop Tử Tinh Khoáng Thạch:  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Bấm chuột phải sử dụng sẽ thay đổi ngẫu nhiên Kỹ Năng Trùng Sinh 4

  *Lưu ý:  
  Muốn thay đổi Kỹ Năng Trùng Sinh 4 (Thì điểm Kỹ Năng phải bằng 0 - tức là phải tẩy tủy để reset điểm đã tăng vào skill Trùng Sinh 4)  thì mới có thể sử dụng Bát Thuật Chân Kinh   
  TRÙNG SINH 5 - CẢI LÃO HOÀN ĐỒNG  (NGŨ ĐÀI SƠN)
  Yêu Cầu Để Trùng Sinh 5
  Đạt Đẳng Cấp 168 và Đã Trùng Sinh 4
  Đã sử dụng Ngọc Trùng Sinh 5 (Đã Giám Định)
   
  Thuộc tính được nhận khi Trùng Sinh 5
  Nhận ngay Cấp 168 - Trùng Sinh 5
  Được chọn thêm 1 Kháng Tính +5
  (Không được chọn trùng Kháng Tính đã chọn ở Trùng Sinh 2 + Trùng Sinh 3 + Trùng Sinh 4)
  Bảng Kỹ Năng được phép tăng thêm 1 điểm 
  (Không được tăng kỹ năng 90 và 120)
  Logo Ngôi Sao Trùng Sinh 5 - Nổi Bật


   
  TÊN VẬT PHẨM  Công thức ghép Công thức ghép
  Ngọc Trùng Sinh 5 (Đã Giám Định)
  Ngọc Trùng Sinh 5 (Chưa Giám Định)

  300 Công Trạng Lệnh
  5000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 30% 
  Thất bại mất 5000 Tử Tinh Khoáng Thạch


   
  Kỹ Năng Trùng Sinh 4 (sử dụng Bát Thuật Chân Kinh)
  Tên Kỹ Năng Nội Dung
  Ngũ Hành Công Kích (KIM)
  Mỗi 10 cấp độ:  +1% Bỏ Qua Phòng Thủ Vật Lý  (MAX 3%)
  Được phép tăng tối đa 30 Điểm Kỹ Năng
  Ngũ Hành Công Kích (MỘC)
   
  Mỗi 10 cấp độ:  +1% Bỏ Qua Kháng Độc (MAX 3%)
  Được phép tăng tối đa 30 Điểm Kỹ Năng
  Ngũ Hành Công Kích (THỦY)
  Mỗi 10 cấp độ:  +1% Bỏ Qua Kháng Băng (MAX 3%)
  Được phép tăng tối đa 30 Điểm Kỹ Năng
  Ngũ Hành Công Kích (HỎA)
  Mỗi 10 cấp độ:  +1% Bỏ Qua Kháng Hỏa (MAX 3%)
  Được phép tăng tối đa 30 Điểm Kỹ Năng
  Ngũ Hành Công Kích (THỔ)
  Mỗi 10 cấp độ:  +1% Bỏ Qua Kháng Lôi   (MAX 3%)
  Được phép tăng tối đa 30 Điểm Kỹ Năng   
  Vật Phẩm Mới
  Vật Phẩm Nội Dung
  Bát Thuật Chân Kinh - Trùng Sinh 5
  Shop Tử Tinh Khoáng Thạch:  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Bấm chuột phải sử dụng sẽ thay đổi ngẫu nhiên Kỹ Năng Trùng Sinh 5

  *Lưu ý:  
  Muốn thay đổi Kỹ Năng Trùng Sinh 5 (Thì điểm Kỹ Năng phải bằng 0 - tức là phải tẩy tủy để reset điểm đã tăng vào skill Trùng Sinh 5)  thì mới có thể sử dụng Bát Thuật Chân Kinh - Trùng Sinh 5