Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Tính năng:  Nâng Cấp Phong Thần Chiến Giáp
  NPC Thợ Rèn 7 thành thị
  Tính Năng Sẽ Cập Nhật 15/01/2022

   
  Nâng Cấp Hoàn Mỹ - Phong Thần Chiến Giáp Công Thức Ép Thuộc Tính Áo Sau Khi Nâng Cấp
  [Hoàn Mỹ] Phong Thần Chiến Giáp - Cấp 1 2 Phong Thần Chiến Giáp
  - 1 Đá Vô Cực
  - 2000 vạn lượng

  Tỉ Lệ Thành Công 50%
  Thất bại trả lại:  1 PHONG THẦN CHIẾN GIÁP
  • Thời Gian Phục Hồi 62
   +2 Kháng Ngẫu Nhiên (Tùy Theo 5 Hệ Của Áo)
   +2 Hiệu Ứng (Làm Chậm và Làm Choáng)
   [Hoàn Mỹ] Phong Thần Chiến Giáp - Cấp 2  [Hoàn Mỹ] Phong Thần Chiến Giáp - Cấp 1
  - 1 Đá Vô Cực
  - 2000 vạn lượng

  Tỉ Lệ Thành Công 40%
  Thất bại mất:  Đá Vô Cực và Tiền Vạn
  • Thời Gian Phục Hồi 64
   +4 Kháng Ngẫu Nhiên (Tùy Theo 5 Hệ Của Áo)
   +4 Hiệu Ứng (Làm Chậm và Làm Choáng)
   [Hoàn Mỹ] Phong Thần Chiến Giáp - Cấp 3  [Hoàn Mỹ] Phong Thần Chiến Giáp - Cấp 2
  - 1 Đá Vô Cực
  - 2000 vạn lượng

  Tỉ Lệ Thành Công  40%
  Thất bại mất:  Đá Vô Cực và Tiền Vạn
  • Thời Gian Phục Hồi 66
   +6 Kháng Ngẫu Nhiên (Tùy Theo 5 Hệ Của Áo)
   +6 Hiệu Ứng (Làm Chậm và Làm Choáng)
   [Hoàn Mỹ] Phong Thần Chiến Giáp - Cấp 4 [Hoàn Mỹ] Phong Thần Chiến Giáp - Cấp 3
  - 1 Đá Vô Cực
  - 2000 vạn lượng

  Tỉ Lệ Thành Công 40%
  Thất bại mất:  Đá Vô Cực và Tiền Vạn
  • Thời Gian Phục Hồi 68
   +8 Kháng Ngẫu Nhiên (Tùy Theo 5 Hệ Của Áo)
   +8 Hiệu Ứng (Làm Chậm và Làm Choáng)
   [Hoàn Mỹ] Phong Thần Chiến Giáp - Cấp 5  [Hoàn Mỹ] Phong Thần Chiến Giáp - Cấp 4
  - 1 Đá Vô Cực
  - 2000 vạn lượng

  Tỉ Lệ Thành Công 40%
  Thất bại mất:  Đá Vô Cực và Tiền Vạn
  • Thời Gian Phục Hồi 70
   +10 Kháng Ngẫu Nhiên (Tùy Theo 5 Hệ Của Áo)
   +10 Hiệu Ứng (Làm Chậm và Làm Choáng)