Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Nâng Cấp - Kháng Tinh - Máy Chủ Ngũ Đài Sơn
  Ép Tại : Thợ Rèn 7 Thành Thị
  Lưu Ý : Nuốt Từng Bậc 1 

   
  Tên Vật Phẩm Công Thức Ép Công Dụng Ghi Chú
  Ngọc Kháng - Bậc 1
  2000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  1000 vạn lượng
  1 Ngọc Tiến Cấp (Shop Bảo Vật - 100 xu)
  Tăng thêm 1% bảng kháng tính tôi đá
  (Sử dụng bảng kháng lên 76%)
  Tỉ lệ thành công 50%

  Thất bại mất tất cả
  Ngọc Kháng - Bậc 2
  2 Ngọc Kháng - Bậc 1 Tăng thêm 1% bảng kháng tính tôi đá
  (Sử dụng bảng kháng lên 77%)
  Tỉ lệ thành công 100%
  (Sử dụng Ngọc Kháng Bậc 1 mới có thể sử dụng Ngọc Kháng Bậc 2)
  Ngọc Kháng - Bậc 3
  2 Ngọc Kháng - Bậc 2 Tăng thêm 1% bảng kháng tính tôi đá
  (Sử dụng bảng kháng lên 78%)
  Tỉ lệ thành công 100%
  (Sử dụng Ngọc Kháng Bậc 2 mới có thể sử dụng Ngọc Kháng Bậc 3)
  Ngọc Kháng - Bậc 4
  2 Ngọc Kháng - Bậc 3 Tăng thêm 1% bảng kháng tính tối đa

  (Bảng kháng lên 79%)
  Tỉ lệ thành công 100%
  (Sử dụng Ngọc Kháng Bậc 3 mới có thể sử dụng Ngọc Kháng Bậc 4)
  Ngọc Kháng - Bậc 5
  2 Ngọc Kháng - Bậc 4 Tăng thêm 1% bảng kháng tính tôi đa

  (Bảng kháng lên 80%)
   
  Tỉ lệ thành công 100%
  (Sử dụng Ngọc Kháng Bậc 4 mới có thể sử dụng Ngọc Kháng Bậc 5)
   
  Volampc.NET !