Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp 80 trở lên

  Cách thức tham gia:

  • Đối thoại với NPC Thuyền Phu (Chọn 1 trong 3 bến thuyền)
  • Cần 1 lần Lệnh Bài Phong Lăng Độ để báo danh
  • Mỗi ngày chỉ đi được 3 lần
  • Hoạt động chỉ diễn ra vào khung giờ chẵn
  • Bến Tàu 1 : Giới Hạn 100 Người ( PK Tự Do )
  • Bến Tàu 2 : Giới Hạn 70 Người ( PK Tự Do ) 
  • Bến Tàu 3 : Giới Hạn 30 Người ( Không Đánh Nhau ) 

  Truy Công Lệnh

  • Mỗi ngày chỉ nhận nhiệm vụ 1 lần.
  • Nhận nhiệm vụ yêu cầu phải có Lệnh Bài Thủy Tặc
  • Lệnh Bài Thủy Tặc 5x/cái
  • Truy Công Lệnh chỉ rơi ở bến 1 khi đánh quái - Thời Gian 16h , 18h , 23h   Bến 1

  • 23h10 Xuất Hiện BOSS Quỷ Kiếm Sầu
  • Phần Thưởng
  Phần Thưởng Mặc Định Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
  Nhẫn Càn Khôn - HSD 1 Ngày Càn Khôn Song Tuyệt Bội
  Không Cộng Dồn Nhất Kỷ
  Mặt Nạ Tống Kim - HSD 1 Ngày Ngựa Siêu Quang - Vĩnh Viễn
  05 Viên Đại Lực Rương HKMP Ngẫu Nhiên 10 Phái - Vĩnh Viễn
  05 Viên Phi Tốc 150 Viên Tử Tinh Khoáng Thạch
  05 Lệnh Bài BOSS Tiểu Combo Mảnh Phong Thần [ Đại ] 
  [ Mở Ra 10 Mảnh Áo và 10 Mảnh Nhẫn Phong Thần ] 
  Túi Combo Ngọc Tống Kim  Võ Lâm Mật Tịch - Quyển 3 
  100.000.000 Exp Khi Người Đứng Gần Tẩy Tủy Kinh - Quyển 3 
    100 Tử Tinh Khoáng Thạch
   
  • Phần thường: Tiêu diệt Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh sẽ hên xui nhận được các vật phẩm sau
  Phần Thưởng Tỷ Lệ
  Ngựa Phi Vân Hên Xui
  Ngựa Bôn Tiêu Hên Xui
  Ngựa Phiên Vũ Hên Xui
  Nhất Kỷ Càn Khôn Phù Hên Xui
  05 Túi Hoàng Kim  Hên Xui
  05 Lệnh Bài Boss Tiểu Hên Xui
  10 Viên Kim Nguyên Bảo Hên Xui
  Phúc Duyên - Tiểu -Trung - Đại Hên Xui
  Thủy Tinh Mặc Định
  Tinh Hồng Bảo Thạch Mặc Định
  Võ Lâm Mật Tịch Mặc Định
  Tẩy Tủy Kinh Mặc Định
  03 Túi Hoàng Kim  Mặc Định
  50.000.000 Exp Khi Người Chơi Đứng Gần Mặc Định
   
  • Phần thường: Tiêu diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh sẽ hên xui nhận được các vật phẩm sau
  Phần Thưởng Tỷ Lệ
  Lệnh Bài BOSS Sát Thủ Hên Xui
  Phúc Duyên Tiểu Hên Xui
  Phúc Duyên Trung Hên Xui
  Phúc Duyên Đại Hên Xui
  Thủy Tinh Hên Xui
  Tinh Hồng Bảo Thạch Hên Xui
  Thuốc Lag Hên Xui
  Túi Hoàng Kim x1 Mặc Định
  20.000.000 Exp Khi Người Chơi Đứng Gần Mặc Định
   
   
  23h01 sẽ xuất hiện 8 Rương Kho Báu tại Bến 1 - Tòa Độ Ngẫu Nhiên Trên Thuyền Bến 1 
  23h10 Khi thuyền bắt đầu chạy người chơi đánh bại Rương sẽ rơi ra 1 Hạt Giống (Phong Lăng Độ)
   
  Tên Vật Phẩm Công dụng
  Hạt Giống (Phong Lăng Độ) Dùng để đổi lấy Quả Tiềm Năng (Phong Lăng Độ)
   Tại NPC Hàng Rong 7 thành thị

  Công thức:  10 Xu + 1 Hạt Giống (Phong Lăng Độ) = 1 Quả Tiềm Năng (Phong Lăng Độ)
  Quả Tiềm Năng (Phong Lăng Độ) Sử dụng nhận ngay 1 điểm Tiềm Năng
  (Tối đa sử dụng 300 quả / nhân vật)

  *Lưu ý: Theo lộ trình cứ 1~2 Tháng BQT sẽ gia tăng số lượt sử dụng liên tục cho AE
   
  NPC Hàng Rong Công thức
  Ta muốn đổi Quả Tiềm Năng (Phong Lăng Độ) 10 Xu + 1 Hạt Giống (Phong Lăng Độ) 
  Nhận được: 1 Quả Tiềm Năng (Phong Lăng Độ)

  Bản Đồ Đảo Trùng Lâu 
   

  Báo Danh :

  • Trận Phong Lăng Độ 23h00 Hàng Ngày 
  • Phí Báo Danh : Tại NPC Bến Tàu
  • Áp Dụng Tất Cả Bến Thuyền : Bến 1 - Bến 2 - Bến 3
  • Bến Tàu 1 : 200 Acc Trên Thuyền ( Mặc Định F9 và Không Được Đổi PK ) 
  • Bến Tàu 2 : 70 Acc Trên Thuyền ( PK Tự Do )
  • Bến Tàu 3 : 30 Acc Trên Thuyền ( Không Thể Chiến Đấu ) 
  • Khi Các Bạn Hoàn Thành Thuyền Trên 3 Bến - Các Bạn Sẽ Ngẫu Nhiên Ra Điểm Tập Kết và Đưa Đến Bản Đồ : Đảo Trùng Lâu 
  • Thời Gian Boss : Kim Quốc Đại Hải Tặc Xuất Hiện 23h25 - Boss Tồn Tại 14 Phút Khi Xuất Hiện 
  • Lưu Ý : Khi Các Bạn Chuyển Đến Bản Đồ : Đảo Trùng Lâu 
  • Lưu ý : Khi Các Bạn Bị Phi Chiến Đấu - Không Đánh Được - Ra Gặp NPC Trinh Sát Đứng Đầu Cổng Tập Kết - Chọn Fix Phi Chiến Đấu Để Đánh
  • Sẽ Xuất Hiện Quái Ở Điểm Giao Tranh Boss : Đảo Phỉ Gây Choáng và Không Bị Mất Máu 
   
  Phần Thưởng Boss Kim Quốc Đại Hải Tặc - Khi Boss Chết Tỉ Lệ
  Đế Vương Giới Chỉ (+4 Kỹ Năng Vốn Có)
  (Hạn Sử Dụng 3 ngày)
  (Khi trang bị sẽ kích toàn bộ trang bị , bao gồm cả Thần Kim)
  Xác Suất 100% Rớt
  Võ Lâm Mật Tịch 5 Xác Suất 100% Rớt
  Tẩy Tủy Kinh 5 Xác Suất 100% Rớt
  Ngẫu Nhiên 1 Phi Phong (Cấp 10) Xác Suất 100% Rớt
  Đại Thành Bí Kiếp 90 (Cấp 22) Xác Suất 100% Rớt
  Ngọc Kháng (Bậc 1) Xác Suất 100% Rớt
  [Cực Phẩm] Vũ Liệt Chiến Giáp Xác Suất % Rớt
  Ngự Phong Huyết Mã Xác Suất % Rớt
  20 Túi Thần Kim Xác Suất % Rớt
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội - 30 ngày
  (Hạn Trữ 15 Ngày)    
  Xác Suất % Rớt
  Ngọc Trùng Sinh 4 (Đã Giám Định) Xác Suất % Rớt
  Ngẫu Nhiên 1 Phi Phong (Cấp 11) Xác Suất % Rớt
  Ngẫu Nhiên 1 Phi Phong (Cấp 12) Xác Suất % Rớt
  Huyết Mã Ngựa Xác Suất % Rớt
  10 Lễ Bao Tử Tinh (Boss) Xác Suất % Rớt
  20 Lễ Bao Tử Tinh (Boss) Xác Suất % Rớt
   
  Tiêu diệt Boss  KIM QUỐC ĐẠI HẢI TẶC có tỉ lệ rơi thêm
  Trấn Bang Thạch 
  Ngọc Trùng Sinh 5 (Chưa Giám Định)
  Lễ Bao Trang Bị Thần Kim (Vĩnh Viễn) - Ngẫu Nhiên 10 Môn Phái  [NEW]


  Đặc Biệt :

  • Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh chỉ xuất hiện vào các khung giờ 16h,18h,23h

  Lưu ý:

  • Tất cả người chơi sau khi lên thuyền đều được đưa về chung 1 màu để không thể đồ sát nhau
  • Người chơi có thể tiến hành "cừu sát" nhau để PK
  • Khi bang hội đổi màu thì màu của nhân vật trên thuyền cũng có thể đổi theo, từ đó có thể đồ sát những người chơi khác màu
  • Nếu tử vong trên thuyền sẽ được tự động đưa về Tây Sơn Thôn