Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
   
  *** NÂNG CẤP PHI PHONG VÔ CỰC ***
   
  Nâng cấp Phi Phong -Vô Cực (Cấp 10) - Thợ Rèn Lâm An Thần Bí
  Công Thức Tỉ Lệ
  2 Phi Phong Cấp 9 (Vĩnh Viễn)
  2000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  3 Thủy Tinh
  1 Lệnh Bài Nâng Cấp Phi Phong
  Tỉ Lệ Thành Công 30%
  (Thất bại trả lại 2 Phi Phong Cấp 9)
  Thuộc tính Phi Phong Cấp 10
  + Kháng Tất Cả:  10% 
  + Công Kích Kỹ Năng: 30% -> 60%
  + Thuộc Tính Tiềm Năng): 1 Điểm -> 150 Điểm 
  + Xác suất hóa giải sát thương:   1% > 5% 
  Phi Phong - Vô Cực (Cấp 10)  vẫn có thể sử dụng 
  -Bùa Tẩy Hệ Phi Phong để ĐỔI HỆ và ĐỔI CHỈ SỐ
  - Bùa Tẩy Thuộc Tính Phi Phong để GIỮ HỆ và TẨY CHỈ SỐ
   
  Hình Ảnh Minh Họa Phi Phong Cấp 10 ( Sức Mạnh , Sinh Khí , Thân Pháp , Nội Công )
   


  *** NÂNG CẤP PHI PHONG VÔ SONG ***

   
  Nâng cấp Phi Phong - Vô Song  (Cấp 11)
  Công Thức Tỉ Lệ
  2 Phi Phong Cấp 10 (Vĩnh Viễn)
  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  1 Lệnh Bài Nâng Cấp Phi Phong
  Tỉ Lệ Thành Công 30%  
  (Thất bại trả lại 2 Phi Phong Cấp 10)
  Thuộc tính Phi Phong Cấp 11 
  + Kháng Tất Cả:  10% ->  15% 
  + Công Kích Kỹ Năng: 30% -> 60%
  + Thuộc Tính Tiềm Năng): 1 Điểm -> 150 Điểm 
  + Xác suất hóa giải sát thương:   1% > 5% 
  Xác Suất Trọng Kích:   1% > 5% 
  Phi Phong - Vô Song (Cấp 11):  VẪN CÓ THỂ SỬ DỤNG
  -Bùa Tẩy Hệ Phi Phong để ĐỔI HỆ và ĐỔI CHỈ SỐ
  - Bùa Tẩy Thuộc Tính Phi Phong để GIỮ HỆ và TẨY CHỈ SỐ
   
  Hình Ảnh Minh Họa - Phi Phong 11


  *** NÂNG CẤP PHI PHONG Lăng Tuyệt ***
  Nâng cấp Phi Phong - Lăng Tuyệt  (Cấp 12)
  Công Thức Tỉ Lệ
  2 Phi Phong Cấp 11 (Vĩnh Viễn)
  5000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  1 Lệnh Bài Nâng Cấp Phi Phong
  Tỉ Lệ Thành Công 30%  
  (Thất bại trả lại 2 Phi Phong Cấp 11)
  Thuộc tính Phi Phong Cấp 12
  + Kháng Tất Cả:  15% ->  20% 
  + Công Kích Kỹ Năng: 40% -> 80%
  + Thuộc Tính Tiềm Năng : 1 Điểm -> 150 Điểm 
  + Xác suất hóa giải sát thương:   1% > 5% 
  Xác Suất Trọng Kích:   1% > 5% 
  Kháng Chí Mạng : 1% > 10%
  Phi Phong - Lăng Tuyệt (Cấp 12):  VẪN CÓ THỂ SỬ DỤNG
  -Bùa Tẩy Hệ Phi Phong để ĐỔI HỆ và ĐỔI CHỈ SỐ
  - Bùa Tẩy Thuộc Tính Phi Phong để GIỮ HỆ và TẨY CHỈ SỐ
   
  Hình Ảnh Minh Họa - Phi Phong 12  *** NÂNG CẤP PHI PHONG 13 - LONG NGÂM ***
  Nâng cấp Phi Phong - LONG NGÂM (Cấp 13)
  Công Thức Tỉ Lệ
  2 Phi Phong Cấp 12 (Vĩnh Viễn)
  7000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  1 Lệnh Bài Nâng Cấp Phi Phong
  Tỉ Lệ Thành Công 30%  
  (Thất bại trả lại 2 Phi Phong Cấp 12)
  Thuộc tính Phi Phong Cấp 13
  + Kháng Tất Cả:  20% ->  25% 
  + Công Kích Kỹ Năng: 40% -> 99%
  + Thuộc Tính Tiềm Năng : 1 Điểm -> 150 Điểm 
  + Xác suất hóa giải sát thương:   1% > 8% 
  Xác Suất Trọng Kích:   1% > 8% 
  Kháng Chí Mạng : 1% > 10%
  Phi Phong - Lăng Tuyệt (Cấp 13):  VẪN CÓ THỂ SỬ DỤNG
  -Bùa Tẩy Hệ Phi Phong để ĐỔI HỆ và ĐỔI CHỈ SỐ
  - Bùa Tẩy Thuộc Tính Phi Phong để GIỮ HỆ và TẨY CHỈ SỐ
   
  Hình Ảnh Minh Họa - Phi Phong 13  *** TỔNG HỢP NÂNG CẤP TRANG SỨC ***


  Nâng Cấp Trang Sức - [Hoàn Mỹ] Long Đảm
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Long Đảm - Cấp 1 [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 1) Tỉ Lệ
  Trang Sức Long Đảm - Vĩnh Viễn
  2 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  Công Kích Kỹ Năng +25%
  5% Sinh Lực Tối Đa
  Tỉ lệ thành công 30% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Long Đảm - Cấp 2 [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 2) Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 1)
  2 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  Công Kích Kỹ Năng +30%
  10% Sinh Lực Tối Đa
  Tỉ lệ thành công 30% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Long Đảm - Cấp 3 [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 3) Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 2)
  2 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  Công Kích Kỹ Năng +35%
  15% Sinh Lực Tối Đa
  Tỉ lệ thành công 30% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Long Đảm - Cấp 4 [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 4) Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 3)
  2 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  Công Kích Kỹ Năng +40%
  20% Sinh Lực Tối Đa
  Tỉ lệ thành công 30% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Long Đảm - Cấp 5 [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 5) Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 4)
  3 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  Công Kích Kỹ Năng: 45%
  Sinh Lực Tối Đa: 25%
  Tỉ lệ thành công 30% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Long Đảm - Cấp 6 [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 6) Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 5)
  3 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  Công Kích Kỹ Năng: 50%
  Sinh Lực Tối Đa: 30%
  Tỉ lệ thành công 30% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Long Đảm - Cấp 7 [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 7) Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 6)
  3 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  Công Kích Kỹ Năng: 55%
  Sinh Lực Tối Đa: 35%
  Tỉ lệ thành công 30% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Long Đảm - Cấp 8 [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 8) Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 7)
  4 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  Công Kích Kỹ Năng: 60%
  Sinh Lực Tối Đa: 40%
  Tỉ lệ thành công 20% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Long Đảm - Cấp 9 [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 9) Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 8)
  4 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  Công Kích Kỹ Năng: 65%
  Sinh Lực Tối Đa: 45%
  Tỉ lệ thành công 20% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Long Đảm - Cấp 10 [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 10) Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Long Đảm (cấp 9)
  4 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  Công Kích Kỹ Năng: 70%
  Sinh Lực Tối Đa: 50%
  Tỉ lệ thành công 20% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)


  Nâng Cấp Trang Sức - [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan - Cấp 1 [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 1) Tỉ Lệ
  Trang Sức Cuồng Lan - Vĩnh Viễn
  1 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  3% Lực Công Kích
  5% Sinh Lực Tối Đa
  Tỉ lệ thành công 50% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan - Cấp 2 [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 2) Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 1)
  1 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  4% Lực Công Kích
  10% Sinh Lực Tối Đa
  Tỉ lệ thành công 50% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan - Cấp 3 [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 3) Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 2)
  1 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  5% Lực Công Kích
  15% Sinh Lực Tối Đa
  Tỉ lệ thành công 50% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan - Cấp 4 [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 4) Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 3)
  1 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  6% Lực Công Kích
  20% Sinh Lực Tối Đa
  Tỉ lệ thành công 50% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan - Cấp 5 [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 5) Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 4)
  2 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  Lực Công Kích: 7%
  Sinh Lực Tối Đa: 25%
  Tỉ lệ thành công 30% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan - Cấp 6 [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 6) Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 5)
  2 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  Lực Công Kích: 8%
  Sinh Lực Tối Đa: 25%
  Tỉ lệ thành công 30% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan - Cấp 7 [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 7) Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 6)
  2 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  Lực Công Kích: 9%
  Sinh Lực Tối Đa: 35%
  Tỉ lệ thành công 30% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan - Cấp 8 [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 8) Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 7)
  4 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  Lực Công Kích: 10%
  Sinh Lực Tối Đa: 40%
  Tỉ lệ thành công 30% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan - Cấp 9 [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 9) Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 8)
  4 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  3 Thủy Tinh
  Lực Công Kích: 11%
  Sinh Lực Tối Đa: 45%
  Tỉ lệ thành công 30% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)
   
  Công Thức Ghép  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan - Cấp 10 [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 10) Tỉ Lệ
  [Hoàn Mỹ] Cuồng Lan (cấp 9)
  4 Đá Trang Sức
  2000 vạn lượng
  Lực Công Kích: 12%
  Sinh Lực Tối Đa: 50%
  Tỉ lệ thành công 30% 
  Thất bại mất tất cả
  (trả lại Trang Sức)