Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất   
  Nâng Cấp Trang Bị - Thiên Kim Lệnh
  Công Thức Chế Tạo + 1  Tỉ Lệ
  1 Món Trang Bị Thiên Kim Lệnh ( Trang Bị Muốn Nâng Cấp )  Tỉ Lệ Thành Công 25%

  Thất Bại Mất 
  Toàn Bộ Tử Tinh Khoáng Thạch
  Trấn Bang Thạch
  6000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Công Thức Chế Tạo + 2 Tỉ Lệ
  1 Món Trang Bị Thiên Kim Lệnh ( Trang Bị Muốn Nâng Cấp )  Tỉ Lệ Thành Công 25%

  Thất Bại Mất 
  Toàn Bộ Tử Tinh Khoáng Thạch
  Trấn Bang Thạch
  7000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Công Thức Chế Tạo + 3 Tỉ Lệ
  1 Món Trang Bị Thiên Kim Lệnh ( Trang Bị Muốn Nâng Cấp )  Tỉ Lệ Thành Công 25%

  Thất Bại Mất 
  Toàn Bộ Tử Tinh Khoáng Thạch
  Trấn Bang Thạch
  8000 Tử Tinh Khoáng Thạch
   
  *Lưu ý: 
  - Trang bị khi nâng cấp sẽ giữ nguyên option cũ.  Chỉ tăng thêm 1 dòng Kỹ Năng Mới.
  *Câu hỏi thường gặp:
  (1)  Trấn Bang Thạch từ đâu có? =>  Nhận được khi săn boss hoàng kim và các hoạt động ingame
  (2) Trang bị Max Option nâng cấp không được phải làm sao.
  Đối với các trang bị Max Option (vui lòng lấy phôi rác để ép)
  Khi thành công thì giao lại phôi rác ép thành công và 1 món phôi Thiên Kim Lệnh Max Option để BQT nâng cấp hộ