Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP - TRANG BỊ HẮC THẦN CHIẾN GIÁP
   
  NÂNG CẤP - Hắc Thần Chiến Giáp Công Thức Ép Tỉ Lệ
  Hắc Thần Chiến Giáp 2  [Cực Phẩm] Vũ Liệt Chiến Giáp Tỉ lệ thành công 30%

  Thất bại mất 7000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Thời Gian Phục Hồi: 80
  Thời Gian Choáng : 80%
  Nội Lực tối đa: 200 điểm
  Thời Gian Làm Chậm : 80%
  Sinh lực tối đa: 200 điểm
  Kỹ Năng Vốn Có +3 Cấp
   Kỹ Năng [Mãnh Hổ Khiếu Nha chiêu thứ nhất] +3 cấp
  * Kỹ năng đặc biệt: Mãnh Hổ Khiếu Nha khi đánh trúng đối phương có tỉ lệ 15% làm cho đối phương giảm 60% tăng công kích kỹ năng, kéo dài trong 5 giây. 7000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Bỏ Qua Kháng Tính: 1% -> 8% (5 Hệ Áo = 5 Loại Kháng Tính)
  KIM: Bỏ Qua Phòng Thủ
  Mộc: Bỏ Qua Kháng Độc
  Thủy: Bỏ Qua Kháng Băng
  Hỏa: Bỏ Qua Kháng Hỏa
  Thổ: Bỏ Qua Kháng Lôi
  (Mặc 1 món này sẽ kích toàn bộ trang bị , trừ trang bị Thần Kim)
   
  SHOP TỬ TINH Khoáng Thạch
  Bùa Tẩy Hệ - Hắc Thần Chiến Giáp: Dùng để ĐỔI HỆ và ĐỔI CHỈ SỐ THUỘC TÍNH
  Bùa Tẩy Thuộc Tính - Hắc Thần Chiến Giáp: Dùng để GIỮ HỆ và TẨY CHỈ SỐ THUỘC TÍNH
   
  Hình Ảnh Minh Họa