Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

   

  (*) Thời gian & điều kiện

  • 20h00 Hằng ngày
  • Sau 30 phút kể từ lúc xuất hiện sẽ biến mất
  • Lưu ý : Thứ 6 Sẽ Không Có Boss Đại 
   • Lưu Ý : Thứ 7  : Boss Đại : Boss Mạc Bắc và Trường Ca Môn - Xuất Hiện 23h30

  (*)  Xuất Hiện Tổng 10 BOSS / Lần
  • Mỗi lần xuất hiện 5 BOSS Hoàng Kim ngẫu nhiên trong 10 BOSS Hoàng Kim
  • Xuất Hiện Mạp Trường Ca Môn và Mạc Bắc Thảo Nguyên
  • Đứng gần BOSS khi boss chết: 25.000.000 EXP / con
  BOSS Bản Đồ

  Cổ Bách

  Huyền Giác Đại Sư

  Lam Y Y

  Đường Phi Yến

  Hà Linh Phiêu

  Yên Hiểu Trái

  Mạnh Thương Lương

  Gia Luật Tị Ly

  Đạo Thanh Chân Nhân

  Tuyền Cơ Tử

  Thất Đại Thành Thị [ Đóng ] 

  Phù Dung Động [ Đóng ] 

  Nhạn Thạch Động [ Đóng ] 

  Thanh Khê Động [ Đóng ] 

  Khỏa Lang Động [ Đóng ] 

  Vũ Lăng Động [ Đóng ] 

  Phi Thiên Động [ Đóng ] 

  Trường Bạch Sơn Bắc [ Đóng ] 

  Vô Danh Động[ Đóng ] 

  Sa Mạc 1 [ Đóng ] 

  Sa Mạc 2 [ Đóng ] 

  Sa Mạc 3 [ Đóng ] 

  Lưỡng Thủy Động [ Đóng ] 

  Dương Trung Động [ Đóng ] 

  Trường Bạch Sơn Nam [ Đóng ] 

  Mạc Cao Quật [ Đóng ] 

  Sa Mạc Địa Biểu [ Đóng ] 

   
  • Mỗi lần xuất hiện 5 BOSS Hoàng Kim ngẫu nhiên trong 10 BOSS Hoàng Kim
  • Xuất Hiện 2 Bản Đồ
  • Lệnh Bài Mạc Bắc Thảo Nguyên Shop Bảo Vật Có Bán
  BOSS Bản Đồ

  Vương Tá

  Huyền Nam Đại Sư

  Đường Bất Nhiễm

  Bạch Doanh Doanh

  Thanh Tuyệt Sư Thái

  Hà Nhân Ngã

  Đoan Mộc Duệ

  Từ Đại Nhạc

  Thanh Liên Tử

  05 Boss HKMP Xuất Hiện Mạp Trường Ca Môn - Đi Từ Xa Phu

  05 Boss Ngẫu Nhiên Xuất Hiện Mạc Bắc Thảo Nguyên 
  Bản Đồ Mạc Bắc Thảo Nguyên - Bất Tử 2s và Khác Bang Là Đập


   

  Danh Sách Tòa Độ Boss 5 Con - Map Trường Ca Môn 

   

  Lưu Ý : Boss Cuối Vẫn Tòa Độ Cũ
  Hình Ảnh Minh Họa

   

  Phần Thưởng Khi Giết Boss Đại HKMP - Chết Rớt Ra Cả 2 Map
  Update 18h00 10/05
  Tỉ Lệ
  Trang Bị Xanh Mặc Định 100% Rớt
  1 Lễ Bao Tử Tinh (Boss)
  (Mở nhận 100 Tử Tinh Khoáng Thạch)
  Mặc Định 100% Rớt
  1 Rương Hoàng Kim Môn Phái Của 10 Phái - Mở Đồ Vĩnh Viễn
  (Tự Chọn Hệ Phái)
  Mặc Định 100% Rớt
  Thiên Sơn Tuyết Liên (mới)
  (Trùng sinh 1 và Trùng sinh 2 mới có thể sử dụng tăng đến cấp độ 200)
  Mặc Định 100% Rớt
  Tiêu diệt Boss ở MẠC BẮC có tỉ lệ rơi thêm ngẫu nhiên 1 món dưới đây
  Update 18h00 10/05
  Ngẫu nhiên:  5 đến 8 Lễ Bao Tử Tinh (Boss)
  Ngọc Trùng Sinh 4 (Đã Giám Định)
  Ngọc Trùng Sinh 3 (Đã Giám Định)
  15 Túi Thần Kim (Tự Chọn)
  15 Túi Thần Kim (Ngẫu Nhiên)
  Đại Thành Bí Kiếp (Cấp 22)
  Đại Thành Bí Kiếp (Cấp 23)
  Đại Thành Bí Kiếp (Cấp 24)
  Huyết Mã Ngựa
  Ngự Phong Chiến Mã
  Ngự Phong Huyết Mã
  BẢO RƯƠNG HẠN CHẾ (30 NGÀY) - Ngẫu Nhiên 1 trong 10 Phái
   (MỞ RA TRANG BỊ 30 NGÀY)
  BẢO RƯƠNG HẠN CHẾ (VĨNH VIỄN)  -  Ngẫu Nhiên 1 trong 10 Phái
   (MỞ RA TRANG BỊ VĨNH VIỄN)
  Lễ Bao Phi Phong  Cấp 11 - Mở Random
  (Vĩnh Viễn)
  Tiêu diệt Boss ở MẠC BẮC có tỉ lệ % rơi thêm
  Update 18h00 10/05
  Trấn Bang Thạch 
  Ngọc Trùng Sinh 5 (Chưa Giám Định)
  Lễ Bao Trang Bị Thần Kim (Vĩnh Viễn) - Ngẫu Nhiên 10 Môn Phái  [NEW]


   

  (*) Danh Sách Đồ Rương Hoàng Kim Môn Phái và Rương HKMP Đồ Hạn Chế
   
  Môn Phái Trang Bị
  (*) Thiên Vương
  • Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp
  • Hám Thiên Uy Vũ Thúc Yêu Đái 
  • Hám Thiên Kim Hoàn Đại nhãn Thần Chùy
  • Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
  • Hám Thiên Hổ Đầu Khẩn Thúc Uyển
  • Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
  • Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song Khấu
  • Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
  • Kế Nghiệp Hỏa Vân Kỳ Lân Thủ
  • Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
  • Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao
  • Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu Hoàn
  • Ngự Long Chiến Thần Phi Quải Giáp
  • Ngự Long Tuyệt Mệnh Chỉ Hoàn
  • Ngự Long Tấn Phong Hộ Yển
  • Hạn Chế Thời Gian - Ngự Long Tấn Phong Phát Cơ
  (*) Thiếu Lâm
  • Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
  • Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão
  • Mộng Long Đạt Ma Tăng hài
  • Mộng Long Huyền Ti Phát Đái
  • Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội
  • Hạn Chế Thời Gian - Mộng Long Tử Kim Bát Nhã Giới
  • Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa 
  • Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều
  • Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài 
  • Phục Ma Tử Kim Côn
  • Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu
  • Hạn Chế Thời Gian - Phục Ma Vô Lượng Kim Cang Uyển
  • Tứ Không Tử Kim Cà Sa 
  • Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái 
  • Tứ Không Giáng Ma Đao
  • Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
  • Tứ Không Giới Luật Pháp Giới
  • Hạn Chế Thời Gian - Tứ Không Đạt Ma Tăng Hài 
  (*) Đường Môn
  • Băng Hàn Giới Chỉ Phi Đao
  • Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp
  • Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
  • Băng Hàn Nguyệt Ảnh Ngoa
  • Băng Hàn Huyền Thiên Băng Hỏa Bội
  • Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
  • Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù
  • Thiên Quang Sâm La Thúc Đái
  • Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc
  • Thiên Quang Thúc Thiên Phược Địa Hoàn
  • Hạn Chế Thời Gian - Thiên Quang Địa Hành Thiên Lý Ngoa
  • Sâm Hoang Kim Tiền Liên Hoàn Giáp
  • Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc
  • Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn
  • Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý
  • Sâm Hoang Huyền Thiết Tương Ngọc Bội
  • Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán
  • Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa
  • Địa Phách Khấu Tâm Trạc
  • Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
  • Địa Phách Tích Lịch Lôi Hỏa Giới
  (*) Ngũ Độc
  • U Lung Kim Xà Phát Đái
  • U Lung Xích Yết Mật Trang
  • U Lung Thanh Ngô Triền yêu
  • U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý
  • U Lung Ngân Thềm Hộ Uyển
  • Minh ảo Tà Sát Độc Nhận
  • Minh Ảo Độc Yết Chỉ Hoàn
  • Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển
  • Minh ảo U Độc ám Y
  • Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển
  • Hạn Chế Thời Gian - Minh Hoan Song Hoàn Xà Khấu
  • Chú Phược Phá giáp đầu hoàn
  • Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù
  • Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa
  • Chú Phược U Ảo Chỉ Hoàn
  • Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển
  • Hạn Chế Thời Gian - Chú Phọc Trùng Cốt Ngọc Bội
  (*) Nga Mi
  • Vô Gian ỷ Thiên Kiếm
  • Vô Gian Thanh Phong Truy Y
  • Vô Gian Cầm Vân Hộ Uyển
  • Vô Gian Phất Vân Ti Đái
  • Vô Gian Bạch Ngọc Bàn Chỉ
  • Hạn Chế Thời Gian - Vô Gian Thanh Phong Nhuyễn Kịch
  • Vô Ma Tử Khâm Cà Sa
  • Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài
  • Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
  • Vô Ma Băng Tinh Chỉ Hoàn 
  • Vô Ma Ma Ni Quán
  • Hạn Chế Thời Gian - Vô Yểm Thu Thủy Lưu Quang Đái
  • Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm Quán
  • Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu
  • Vô Trần Phật Tâm Từ Hữu Yêu Phối
  • Vô Trần Từ Bi Ngọc Ban Chỉ 
  • Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn
  (*) Thúy Yên
  • Tê Hoàng Phụng Nghi Đao
  • Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y 
  • Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
  • Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyển
  • Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn 
  • Hạn Chế Thời Gian - Tê Hoàng Huệ Tâm Trường Sinh Khẩu
  • Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao
  • Bích Hải Hồng Linh Kim Ti Đái
  • Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên
  • Bích Hải Hồng Lăng Đa
  • Bích Hải Khiên Tê Chỉ Hoàn
  • Hạn Chế Thời Gian - Bích Hải Hoàn Châu Tuyên Thanh Cân
  (*) Cái Bang
  • Đồng Cừu Giáng Long Cái Y
  • Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
  • Đồng Cửu Phi Long Đầu Hoàn
  • Đồng Cửu Tiềm Long Yêu Đái
  • Đồng Cửu Kiến Long Ban Chỉ 
  • Hạn Chế Thời Gian - Đồng Cửu Ngự Long Ngọc Bội 
  • Địch Khái Lục Ngọc Trượng
  • Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ uyển
  • Địch Khái Cửu Đại Cái Y 
  • Địch Khái Triền Mãng Yêu Đái
  • Địch Khái Thảo Gian Thạch Giới 
  (*) Thiên Nhẫn
  • Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương 
  • Ma Sát Tàn Dương Ảnh Huyết Giáp
  • Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên Uyển
  • Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu
  • Ma Sát Vân Long Thổ Châu Giới
  • Hạn Chế Thời Gian - Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên Hoàn
  • Ma Hoàng Huyết Y Thúc Trạc
  • Ma Hoàng Kim Giáp Khôi
  • Ma Hoàng Khê Cốc Thúc yêu đái
  • Ma Hoàng Án Xuất Hổ Hạng Khuyên
  • Ma Hoàng Đăng Đạp Ngoa
  • Hạn Chế Thời Gian - Ma Hoàng Dung Kim Đoạn Nhật Giới
  • Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện
  • Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên
  • Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý 
  • Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
  • Ma Thị Nghiệp Hỏa U Minh Giới
  • Hạn Chế Thời Gian - Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Đái
  (*) Võ Đang
  • Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào
  • Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
  • Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
  • Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng Giới
  • Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới
  • Hạn Chế Thời Gian - Lăng Nhạc Vô Ngã Thúc Đái
  • Cập Phong Chân Vũ Kiếm
  • Cập Phong Tam Thanh Phù 
  • Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm
  • Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội
  • Cập Phong Thanh Tùng Pháp Giới
  • Hạn Chế Thời Gian - Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Uyển
  (*) Côn Lôn
  • Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
  • Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái
  • Sương Tinh Ngạc Sương Đạo Bào
  • Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh Thủ
  • Sương Tinh Thanh Phong Lũ Đái
  • Sương Tinh Phong Bạo Chỉ Hoàn
  • Hạn Chế Thời Gian - Sương Tinh Lưu Tinh Cản Nguyệt Khấu
  • Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch Quan
  • Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
  • Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái
  • Lôi Khung Cửu Thiên Dẫn Lôi Giới
  • Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi
  • Hạn Chế Thời Gian - Lôi Khung Linh Ngọc Ẩn Lôi Uyển
  • Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
  • Vụ Ảo Tung Phong Tuyết Ảnh Ngoa
  • Vụ ảo Ki Bán phù chú
  • Vụ Ảo Thanh Ảnh Huyền Ngọc Bội 
  • Vụ Ảo Thúc Tâm Chỉ Hoàn 

   

  Lưu Ý :

  • BOSS tính người kết thúc. Kết thúc lượm được hết

  Tú ML