Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  Viêm Đế - một tính năng hấp dẫn và cần sự khéo léo của cả tổ đội khi tham gia để vượt qua một chặng đường dài với nhiều thử thách. Những bộ trang bị cực khủng đang chờ quý nhân sĩ VLTK ở Bảo Tàng Viêm Đế.
   

  (*) Hướng dẫn tham gia

  • Diễn ra mỗi ngày vào lúc 15h00, 19h00
  • Tổ đội tham gia ít nhất 4 người và nhìu nhất 8
  • Ít nhất có 3 TEAM mới có thể diễn ra hoạt động
  • Đội trưởng của tổ đội đến gặp NPC Bình Bình Cô Nương ở Biện Kinh Tây để tham gia báo danh.

  Bảo Tàng Viêm Đế

  Bảo Tàng Viêm Đế

  • Để biết tổ đội có đủ điều kiện tham gia thì chọn dòng “Xem tình hình tổ đội”.

  Bảo Tàng Viêm Đế

  • Báo danh thành công sẽ được đưa vào khu vực vượt ải Bảo Tàng Viêm Đế để chuẩn bị, 10 phút sau sẽ bắt đầu vượt ải.

  Bảo Tàng Viêm Đế

  • Sau khi vượt được 1 ải thì Boss của ải đó sẽ xuất hiện.

  Bảo Tàng Viêm Đế

  • Boss cuối: Sau khi vượt qua 10 cửa ải, các tổ đội sẽ gặp nhau ở bản đồ chính giữa và PK lẫn nhau. Khi chỉ còn 1 tổ đội cuối cùng thì Boss cuối cùng sẽ xuất hiện.

  (*) Vật phẩm liên quan

  Vật phẩm Ghi chú

  Bảo Tàng Viêm Đế

  Viêm Đế Lệnh

  • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
  • Giá: 5 Đồng.
  • Giới hạn: Không hạn chế số lần/ngày.

  Bảo Tàng Viêm Đế

  Hình Nhân

  • Công dụng: Hồi sinh trong bản đồ vượt ải. Mỗi lần bị hạ gục, nhân vật bị mất 1 hình nhân trong hành trang.

  (*) Lưu ý

  • Hình Nhân chỉ nhận trong quá trình vượt ải.
  • Hình Nhân và các vật phẩm khác nhận được trong quá trình vượt ải sẽ mất đi sau khi hoàn thành vượt ải.
  • Một bản đồ vượt ải chỉ có tối đa 3 đội tham gia và tối thiểu là 2 đội.( 1 đội thì không diễn ra quá trình vượt ải).
  • Một đợt sẽ có tối đa 5 bản đồ.
  • Mỗi ải sẽ tương ứng với 1 môn phái.
  • Vượt xong 1 ải sẽ xuất hiện Boss của môn phái đó và ngẫu nhiên thêm Boss mới.
  • Sau khi vượt 10 ải sẽ được đưa vào khu vực đánh 4 Boss Hoàng Kim.
  • Sau khi tiêu diệt được 4 Boss Hoàng Kim, tất cả đội còn lại trong khu vực sẽ được đưa vào cùng 1 khu vực tỷ thí cùng nhau.
  • Khi còn 1 đội cuối cùng sẽ xuất hiện 1 Boss cuối.
  • Tiêu diệt được Boss cuối sẽ hoàn thành nhiệm vụ vượt ải.
  • Chỉ có thể tham gia tối đa tính năng Viêm Đế này 10 lần/tuần.

  (*) Phần thưởng Vượt Ải Viêm Đế

  • Khi vuợt qua ải 2, 4, 6, 8, 10 sẽ nhận được 1 Mảnh Hoàng Hoàng Kim An Bang và ngẫu nhiên thêm các item sau
  • Sát Thủ Lệnh
  • Thuỷ Tinh
  • Tinh Hồng
  • Kim Nguyên Bảo
  • Phúc Duyên
  • Qua Mỗi Ải:  10.000.000 EXP Có Cộng Dồn

  (*) Phần thưởng giết BOSS Lương Mị Nhi

  • Tiêu Diệt Lương Mị Nhi: 50.000.000 EXP Có Cộng Dồn và ngẫu nhiên 1 vật phẩm
  Vật Phẩm Số Lượng
  Tẩy Tủy Kinh 4 2
  Tử Tinh Khoáng Thạch 60
  Tử Tinh Khoáng Thạch 80
  Rương HKMP Tự Chọn Hệ Phái ( 10 Phái )  - Vĩnh Viễn 1
  Lễ Bao Phi Phong Ngạo Tuyết ( Cấp 4 )  Vĩnh Viễn 1
  Lễ Bao Phi Phong Kình Lôi ( Cấp 5 ) Vĩnh Viễn 1
  Túi Thần Kim 2
  Mảnh Bí Kíp Đại Diệp Khí Tráo  5
  Mảnh Vũ Liệt Chiến Giáp 5
  Mảnh Bí Kiếp Bắc Đẩu Môn  2
  Thần Bí Khoáng Thạch 1
  Long Đảm ( Cấp 8 ) - HSD 1 Ngày 1
  Cuồng Lan ( Cấp 8 ) - HSD 1 Ngày 1
  Nhẫn Càn Khôn Giới Chỉ - HSD 1 Ngày 1
  Mặt Nạ Hoàng Giả ( HSD 1 Ngày ) 
  ( + 2 Kỹ Năng Vốn Có và x2 Tống Kim ) 
  1
  Trấn Phái Linh Dược 1


  Tú ML