Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Công thức ghép An Bang - Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  100 Mãnh An Bang (mini) cùng loại   (Ngọc Bội = Ngọc Bội , Dây Chuyền = Dây Chuyền v...v... )
  200 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 50%
  Thất bại mất 10 Mãnh Trang Bị An Bang + 200 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Công thức ghép An Bang Đại - Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  1 Món An Bang Mini
  10 Mảnh Ghép An Bang Mini - Cùng Loại
  200 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ Lệ Thành Công 50%
  Thất bại mất 10 Mảnh An Bang Mini + 200 Tử Tinh Khoáng Thạch