Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Tính Năng Trùng Sinh - Võ Lâm PC
   
  • Bắc Đẩu Lão Nhận
  • Phượng Tường Nha Môn
  • Vị Trí : Phượng Tường 198/198
   
  Giang hồ tương truyền Ngọc Trùng Sinh (chưa giám định) đã xuất hiện từ Boss Hoàng Kim tại Đấu Trưởng Sinh Tử và Quỷ Kiếm Sầu tại bến thuyền Phong Lăng Độ.  Sau khi sỡ hữu Ngọc Trùng Sinh (chưa giám định) quý bằng hữu có thể đến Thợ Rèn Thần Bí để giám định và sử dụng để tăng thêm sức mạnh.

  Sau khi Trùng Sinh nhân vật sẽ nhận được ngôi sao nổi bật và vẫn giữ cấp độ 130 (kg luyện cấp) kèm theo đó là các thuộc tính nhân vật cộng thêm.
  Điểm Kỹ Năng Điểm Tiềm Năng
  +10 +100
  Mức Kháng Tối Đa Kỹ Năng Tối Đa
  +3 +1
  (Kỹ năng 1x -> 6x không bao gồm 9x và 12x)
   

  Công thức ghép Ngọc Trùng Sinh 1
   
  Điều Kiện Trùng Sinh 1
  Yêu cầu
  Đã sử dụng:   Ngọc Trùng Sinh 1 (Đã Giám Định)
  Đã sử dụng:  Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật   (tại Bảo Vật)
   
  Công thức ghép   Ngọc Trùng Sinh 1 (Đã Giám Định)
  1 Ngọc Trùng Sinh 1 (Chưa Giám Định)
  1000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  100 Công Trạng Lệnh ( Shop Tống Kim Đổi ) - Khóa Vĩnh Viễn Khi Mua

  Tỉ lệ thành công 40%
  Thất bại trả lại Ngọc Trùng Sinh 1 (Chưa Giám Định)