Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Quốc dã tâm xua quân Thương Lang sát biên giới, hòng dồn Tống Quốc vào cửa cùng sinh tử. Quân Thương Lang mình đồng da sắt, sức một chọi mười, nếu không có kế sách hoàn hảo khó lòng vượt ải, khinh suất kẻ địch không khéo sẽ hồn siêu phách tán trên trận mạc.
  Nhân sĩ là hào hiệp trượng nghĩa xin đừng ngoảnh mặt làm ngơ trước thời cuộc. Mong người hãy hiệp sức chung lòng dẹp loạn binh đao.

  (*) NPC Báo Danh
  NPC Vị Trí
  Biện Kinh : Nha Môn

              
  (*) Thời Gian Báo Danh 
  • Báo danh trước 10 phút (19h30 - 19h40).

  (*) Thời gian diễn ra
  • 19h30 hàng ngày (chuẩn bị 10 phút)
  • Kết thúc : 19h55
  • Trong quá trình tham chiến nếu thoát ra sẽ không thể vào lại.

  (*) Hệ Thống RANDOM
  • ​Hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên Tống hoặc Liêu
      
   ​
  • (*) Điều Kiện và Quy Tắc
  • Mỗi PC chỉ được tham gia 1 acc
  • Giới hạn: Tham gia 1 lần/nhân vật/ngày.
  • Tối đa: chết 10 lần trong chiến trường.
  • Lưu Ý : Bắt đầu đánh ai bị phi chiến đấu bấm vào NPC HIỆU THUỐC kích hoạt CHIẾN ĐẤU

  (*) Quy tắc tính điểm
  • Đánh bại 1 nhân vật phe đối phương nhận 10 điểm tích lũy ( 10 điểm )
  • Nhân Vật khi chết sẽ trừ đi 5 điểm tích lũy  ( 5 điểm )
  • Tất Cả Số Điểm Sẽ Được Tính Vào Điểm Cá Nhân Mỗi Nhân Vật

  (*) Quy Tắc Danh Hiệu
  • Hiệu Uý : Tổng số PK là 3
  • Thống Lĩnh : Tổng số PK là 6
  • Phó Tướng : Tổng số PK là 10
  • Đại Tướng : Tổng số PK là 15

  (*) Phần Thưởng Kết Thúc
  • Người có tổng số (PK) nhiều nhất còn sống phe thắng sẽ được 100 điểm Huyết Chiến 

  (*) Phần Thưởng Phe Thắng Còn Sống
  • Hiệu Uý : 30 Điểm Huyết Chiến
  • Thống Lĩnh : 40 Điểm Huyết Chiến
  • Phó Tướng : 60 Điểm Huyết Chiến
  • Đại Tướng : 80 Điểm Huyết Chiến

  (*) Phần Thưởng Phe Thua Còn Sống
  • Hiệu Uý : 15 Điểm Huyết Chiến
  • Thống Lĩnh : 20 Điểm Huyết Chiến
  • Phó Tướng : 30 Điểm Huyết Chiến
  • Đại Tướng : 40 Điểm Huyết Chiến
  (*) Phân Định Thắng Thua

  -- Phần định theo các điều kiện sau
  • Phe nào còn nhiều người sống hơn khi kết thúc - > Thắng
  • Số người 2 phe bằng nhau thì phe bên nào tổng PK nhiều hơn ( phải còn sống ) -> Thắng
    
  (*) Lệnh Bài Huyết Chiến
  • 1 Lệnh Bài Huyết Chiến = 120 Huyết Chiến
  • Sử dụng Lệnh Bài Huyết Chiến nhận được 100 điểm Huyết Chiến
  Phần Thưởng  Thuốc Tính
  Vòng Lang Hạo 
  Lưu Ý : Xuống Ngựa Hoặc Trên Ngựa Đều Tính 
  Ngoại công + 30
  Nội công + 30
  Sức mạnh + 30
  Thân pháp + 30
  Sinh Lực + 20%
  Tăng kỹ năng công kích + 10%
  Vòng Triệu Mãnh
  Lưu Ý : Xuống Ngựa Hoặc Trên Ngựa Đều Tính 
  Ngoại công + 50
  Nội công + 50
  Sức mạnh + 50
  Thân pháp + 50
  Sinh Lực + 30%
  Tăng kỹ năng công kích + 20%
   
  Kích Hoạt Vòng Sáng Lang Hạo Cần
  1000 điểm Huyết Chiến
  5 Tống Kim Huyết Chiến - Shop Tống Kim 30.000 Điểm / Cái
  1 Lang Hạo Thiên Thạch - Shop Bảo Vật Bán
  *Lưu ý:  Khi kích hoạt vòng sáng sẽ bị trừ 500 điểm Huyết Chiến 
  (Vòng Sáng tồn tại 14 ngày)

   
  Kích Hoạt Vòng Sáng Triệu Mãnh Cần
  2000 điểm Huyết Chiến
  10 Tống Kim Huyết Chiến - Shop Tống Kim 30.000 Điểm / Cái
  1 Triệu Mãnh Thiên Thạch - Shop Bảo Vật Bán
  *Lưu ý:  Khi kích hoạt vòng sáng sẽ bị trừ 1000 điểm Huyết Chiến
  (Vòng Sáng tồn tại 14 ngày)