Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Nâng Cấp - Kháng Tinh - Máy Chủ Đấu Trường
  Ép Tại : Thợ Rèn 7 Thành Thị
  Lưu Ý : Nuốt Từng Bậc 1 


   
  Tên Vật Phẩm Công Thức Ép Công Dụng Ghi Chú
  Ngọc Kháng - Bậc 1
  100 Đá Hộ Thể
  [ Shop TTKT ]
  3 Thủy Tinh
  3 Tinh Hồng
  500 vạn lượng
  1 Ngọc Tiến Cấp
  (Shop Bảo Vật - 100 xu)
  Tăng thêm 1% bảng kháng tính tôi đá
  (Sử dụng bảng kháng lên 76%)
  Tỉ lệ thành công 80%

  Thất bại mất tất cả
  (Trả lại Ngọc Tiến Cấp)
  Ngọc Kháng - Bậc 2
  2 Ngọc Kháng - Bậc 1 Tăng thêm 1% bảng kháng tính tôi đá
  (Sử dụng bảng kháng lên 77%)
  Tỉ lệ thành công 100%
  (Sử dụng Ngọc Kháng Bậc 1 mới có thể sử dụng Ngọc Kháng Bậc 2)
  Ngọc Kháng - Bậc 3
  2 Ngọc Kháng - Bậc 2 Tăng thêm 1% bảng kháng tính tôi đá
  (Sử dụng bảng kháng lên 78%)
  Tỉ lệ thành công 100%
  (Sử dụng Ngọc Kháng Bậc 2 mới có thể sử dụng Ngọc Kháng Bậc 3)
  Ngọc Kháng - Bậc 4
  2 Ngọc Kháng - Bậc 3 Tăng thêm 1% bảng kháng tính tối đa

  (Bảng kháng lên 79%)
  Tỉ lệ thành công 100%
  (Sử dụng Ngọc Kháng Bậc 3 mới có thể sử dụng Ngọc Kháng Bậc 4)
  Ngọc Kháng - Bậc 5
  2 Ngọc Kháng - Bậc 4 Tăng thêm 1% bảng kháng tính tôi đa

  (Bảng kháng lên 80%)
   
  Tỉ lệ thành công 100%
  (Sử dụng Ngọc Kháng Bậc 4 mới có thể sử dụng Ngọc Kháng Bậc 5)
   
   
  SHOP TỬ TINH KHOÁNG THẠCH
  Tên Vật Phẩm Giá TTKT
  50 Đá Hộ Thể
  400
   
  SHOP BẢO VẬT
  Tên Vật Phẩm Giá Xu
  Ngọc Tiến Cấp
  100