Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  (*) NPC Liên Quan
  (*) Lưu Ý : Anh/Em Nên Gặp NPC Shop Tử Tinh Khoáng Thạch - Để Xem Chi Tiết Giá Cả Nhé
  NPC Vị Trí
  200/202
  Tương Dương
   
  Vật Phẩm Khi Đổi Giá TTKT
  Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (15 Ngày)
  (Công dụng khi sử dụng: 15 ngày)
  200
  Gia Hạn Thuật 14 ngày
  ( Gia Hạn Đồ HKMP )
  100
  Trang Sức Long Đảm
  (HSD 14 ngày)
  200
  Mặt Nạ Vương Giả (+1 Kỹ Năng Vốn Có)
  (HSD 14 ngày)
  200
  Ngựa Phiên Vũ
  (HSD 14 ngày)
  250
  Võ Lâm Mật Tịch 50
  Tẩy Tủy Kinh 50
  Tín Vật Môn Phái 200
  Bán Gia Hạn Thuật Hạn Chế 30 Ngày 500
  Lễ Bao Vô Danh Giới Chỉ  ( Hạn Trữ 3 Ngày )
  (Mở ra cặp vô danh HSD 10 ngày)
  400
  Chân Đơn Kỹ Năng 120 (Trung)
  Sử dụng tăng lập tức 10 Kỹ Năng 120 sử dụng không giới hạn ngày (Tối Đa Max là 20 skill)
  150