Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
   
  NÂNG CẤP TRANG BỊ PHONG THẦN
  TÊN VẬT PHẨM - Hình Ảnh Minh Họa Công thức ghép Ghi chú
  Phong Thần Chiến Giáp
  Random Phục Hồi 40 > 60

  100 Mãnh Phong Thần Chiến Giáp
  300 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 50% 

  Thất bại mất 
  10 Mảnh và 300 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Phong Thần Giới Chỉ

  100 Mãnh Phong Thần Giới Chỉ
  300 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 50% 

  Thất bại mất 
  10 Mảnh và 300 Tử Tinh Khoáng Thạch
   
  Hướng Dẫn Trùng Luyện - Trang Bị Phong Thần
  Yêu Cầu : 1 Đá Phong Thần + 3 Thủy Tinh ( 3 Màu ) + 3 THBT 
  Trùng Luyện Tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An  Tính năng:  Nâng Cấp - Hoàn Mỹ Phong Thần Chiến Giáp
  NPC Thợ Rèn 7 thành thị


   
  Nâng Cấp Hoàn Mỹ - Phong Thần Chiến Giáp Công Thức Ép Thuộc Tính Áo Sau Khi Nâng Cấp
  [Hoàn Mỹ] Phong Thần Chiến Giáp - Cấp 1 2 Phong Thần Chiến Giáp
  500 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ Lệ Thành Công 100%
  • Thời Gian Phục Hồi 62
   +2 Kháng Ngẫu Nhiên (Tùy Theo 5 Hệ Của Áo)
   +2 Hiệu Ứng (Làm Chậm và Làm Choáng)
   [Hoàn Mỹ] Phong Thần Chiến Giáp - Cấp 2  [Hoàn Mỹ] Phong Thần Chiến Giáp - Cấp 1
  + 500 Tử Tinh Khoáng Thạch
  + 10 Mãnh Phong Thần Chiến Giáp
  + 10 Mãnh Phong Thần Giới Chỉ

  Tỉ Lệ Thành Công 50%

  Thất bại mất:  
  + 500 Tử Tinh Khoáng Thạch
  + 10 Mãnh Phong Thần Chiến Giáp
  + 10 Mãnh Phong Thần Giới Chỉ
  • Thời Gian Phục Hồi 64
   +4 Kháng Ngẫu Nhiên (Tùy Theo 5 Hệ Của Áo)
   +4 Hiệu Ứng (Làm Chậm và Làm Choáng)
   [Hoàn Mỹ] Phong Thần Chiến Giáp - Cấp 3   [Hoàn Mỹ] Phong Thần Chiến Giáp - Cấp 2
  + 500 Tử Tinh Khoáng Thạch
  + 10 Mãnh Phong Thần Chiến Giáp
  + 10 Mãnh Phong Thần Giới Chỉ

  Tỉ Lệ Thành Công 50%

  Thất bại mất:  
  + 500 Tử Tinh Khoáng Thạch
  + 10 Mãnh Phong Thần Chiến Giáp
  + 10 Mãnh Phong Thần Giới Chỉ
  • Thời Gian Phục Hồi 66
   +6 Kháng Ngẫu Nhiên (Tùy Theo 5 Hệ Của Áo)
   +6 Hiệu Ứng (Làm Chậm và Làm Choáng)
   [Hoàn Mỹ] Phong Thần Chiến Giáp - Cấp 4 [Hoàn Mỹ] Phong Thần Chiến Giáp - Cấp 3
  + 500 Tử Tinh Khoáng Thạch
  + 10 Mãnh Phong Thần Chiến Giáp
  + 10 Mãnh Phong Thần Giới Chỉ

  Tỉ Lệ Thành Công 50%

  Thất bại mất:  
  + 500 Tử Tinh Khoáng Thạch
  + 10 Mãnh Phong Thần Chiến Giáp
  + 10 Mãnh Phong Thần Giới Chỉ
  • Thời Gian Phục Hồi 68
   +8 Kháng Ngẫu Nhiên (Tùy Theo 5 Hệ Của Áo)
   +8 Hiệu Ứng (Làm Chậm và Làm Choáng)
   [Hoàn Mỹ] Phong Thần Chiến Giáp - Cấp 5  [Hoàn Mỹ] Phong Thần Chiến Giáp - Cấp 4
  + 500 Tử Tinh Khoáng Thạch
  + 10 Mãnh Phong Thần Chiến Giáp
  + 10 Mãnh Phong Thần Giới Chỉ

  Tỉ Lệ Thành Công 50%

  Thất bại mất:  
  + 500 Tử Tinh Khoáng Thạch
  + 10 Mãnh Phong Thần Chiến Giáp
  + 10 Mãnh Phong Thần Giới Chỉ
  • Thời Gian Phục Hồi 70
   +10 Kháng Ngẫu Nhiên (Tùy Theo 5 Hệ Của Áo)
   +10 Hiệu Ứng (Làm Chậm và Làm Choáng)