Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP HOÀNG KIM MÔN PHÁI - VĨNH VIỄN - GIỮ NGUYÊN THUỘC TÍNH
  Hướng Dẫn Công Thức HKMP Vĩnh Viễn - Ép Tại Lễ Quan  Thành Phẩm Trang Bị - Vĩnh Viễn
  Nguyên Liệu Cần
  1/ Đặt 1 Món Trang Bị Có Hạn Sử Dụng 
  2/ Đặt 1 Món Trang Bị Vĩnh Viễn (phôi) cùng loại với món Hạn Sử Dụng


  *Lưu ý: 
  + Khi nâng cấp thành công sẽ lấy thuộc tính của món hạn sử dụng chuyển thành Đồ Vĩnh Viễn
    (nên hãy lựa chọn món Hạn Sử Dụng có Option Xịn hãy ép)
  + Khi nâng cấp thất bại sẽ mất món Vĩnh Viễn và trả lại món Hạn Sử Dụng.


  + 2 Trang Bị Ép này phải cùng loại.  Ví dụ: Nâng cấp Đao Thiếu Lâm thành Vĩnh Viễn là phải đặt 2 cây Đao Thiếu Lâm (1 cây hạn sử dụng, 1 cây vĩnh viễn)
   
  Hình Ảnh Minh Họa - Phôi - HSD - Max Option Hình Ảnh Minh Họa - Phôi - Vĩnh viễn - Không Cần Max