Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  HOẠT ĐỘNG HẰNG NGÀY - ĐUA TOP VOUCHER BANG HỘI
  Hình Ảnh NPC - Nộp Voucher Vị Trí
  Ba Lăng Huyện 202/199   
  TÍNH NĂNG GHI CHÚ
  Tống Kim: Kết thúc trận đạt mốc điểm nhận thưởng thêm (13h00 và 21h00)
  Lưu Ý : Để trống rương 10 ô tránh bị rớt và mất nhé
  Đạt Được 10.000 : 2 Voucher
  Đạt Được 20.000 : 2 Voucher
  Đạt Được 30.000 : 2 Voucher 
  Đạt Được 40.000 : 2 Voucher
  Đạt Được 50.000 : 2 Voucher
  Boss Tiểu Hoàng Kim 20 Voucher / Con
  Boss Đại Hoàng Kim 20 Voucher / Con
  Boss Quỷ Kiếm Sầu 40 Voucher / Con
  Boss Quỷ Môn Quan 50 Voucher / Con
  Đại Hội Võ Lâm 20 Voucher  (Quán Quân)
  Hoa Sơn Loạn Chiến 20 Voucher  (Quán Quân)
  Quả Hoàng Kim  5 Voucher / Quả
  Hoạt Động Hằng Ngày sẽ nhận được Voucher Hoạt Động. Quý cao thủ về nộp cho bang hội của mình, ngày 1 mỗi tháng sẽ tổng kết bảng xếp hạng nhận thưởng BANG HỘI

  Lưu Ý : 
  = Hạn sử dụng voucher 24 giờ
  = Vô bang 48 giờ mới được nộp
  = Khoá vĩnh viễn
   
   
  Bảng Xếp Hạng Phần Thưởng
  Hạng 1 10.000 Xu
  Hạng 2 8000 Xu
  Hạng 3 6000 Xu
  Hạng 4 4000 Xu
  Số lượng Voucher mỗi bang phải nạp ít nhất  >1000 cái mới áp dụng phần thưởng.